De door ons gehanteerde tarieven zijn;

Zitting Fysiotherapie
€ 30,00
Zitting Oedeemtherapie
€ 41,00
Screening
€ 11,00
Intake en onderzoek na verwijzing
€ 35,00
Niet nagekomen afspraak
€ 25,00
Screening, intake en onderzoek
€ 38,00
Fysiotherapie aan huis
€ 41,00
Oedeemtherapie aan huis
€ 52,00

 

Deze tarieven gelden als er geen vergoeding via de zorgverzekering plaatsvind.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, word de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.